30 jaar Karin Krol tuinen

30 jaar Karin Krol tuinen

Enkele sfeerfoto’s van diverse door Karin Krol ontworpen tuinen. In veel van deze tuinen maken de eigenaren gebruik van het tuinabonnement. Hierdoor blijven de tuinen ook na 30 jaar mooi. Want een boeiende tuin zal altijd blijven veranderen en meebewegen met de veranderende leefsituatie van de eigenaren. Maar ook ons veranderende klimaat vraagt om een flexibele tuin.